برنامه زمان بندی ارائه سخنرانی های همایش -۲۰آبان

برنامه زمان بندی ارائه سخنرانی های همایش اخلاق علم و اخلاق کاربردی در محضر علامه طباطبایی ره
پنج شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۵ – دانشگاه صنعتی سهند

برای دریافت فایل ریزبرنامه ارائه سخنرانی های مقالات روز ۲۰ آبان ماه روی لینک کلیک نمایید.