بازدید مسئولان کمیته امداد کشور و استان از «عصر رشد»

بازدید مسئولان کمیته امداد کشور و استان از «عصر رشد»
ساعت ۱۷:۳۰ بعد از ظهر! دانشجوها خسته خسته می روند خوابگاه ولی کار عصر رشدی ها تازه شروع می شود.
امروز آقای دکتر ایزدخواه، مدیر طرح راهبری مشاغل کمیته امداد کشور، و مهندس فاتح، معاون اشتغال زایی کمیته امداد استان، از مجموعه بازدید کردند و در زمان محدود بخشی از عملکرد مجموعه ارائه شد!
نتیجه این شد: طراحی یک ساختار جهت اخذ “مأموریت نهادی” توسط عصر رشد. ( یعنی کمیته امداد مأموریت مشخص کند و ما برنامه بریزیم و اجرا کنیم! دست ما در مدیریت باز باشد و کمیته نیز ناظر بر عملکرد و نه آمار و ارقام زیبا!)

بخشی از صحبت های دکتر ایزدخواه، مدیر طرح راهبری مشاغل کمیته امداد کشور:
از این به بعد، عصر رشد صفحه‌ای دیگر از عملکرد خود را ورق میزند.
نیروی صاحب تشخیص باید برای کار بزرگتر، به صورت چابک آماده شود.
مزیتی که شما دارید این است که بدنه‌ی علمی دارید و این شما را از دیگر گروه‌های جهادی متمایز میکند.
فرق “مأموریت نهادی” با “پروژه” این است که در پروژه، صفر تا صد کار را کارفرما مشخص می کند ولی در “مأموریت نهادی”، مدیریت با شماست و ما بر عملکرد نظارت می کنیم.