آدرس دبیرخانه : تبریز، شهر جدید سهند، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین

تلفن :۰۴۱۳۳۴۴۴۳۰۷

فکس :۰۴۱۳۳۴۴۳۸۳۳

کد پستی :۵۳۳۱۸۱۱۱۱۱

رایانامه : info@elmvadin.ir