جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند با موضوع اخلاق حرفه ای برگزار شد ۱۴۰۱

جلسه هم اندیشی اساتید در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ روز دوشنبه با موضوع اخلاق (حرفه ای) در محل مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد.