نشست علمی با موضوع “مبانی تحقیقاتی و دستاوردهای کانون علمی تحقیقاتی صنعتی عصررشد در حوزه اشتغالزایی، تولید و اقتصاد”

نشست علمی با موضوع “مبانی تحقیقاتی و دستاوردهای کانون علمی تحقیقاتی صنعتی عصررشد در حوزه اشتغالزایی، تولید و اقتصاد” بمنظور هم اندیشی و استفاده حداکثری از ظرفیت های ایجاد شده در راستای اهداف کشور و دانشگاه با حضور هیئت رئیسه و اساتید دانشگاه  در روز دوشنبه مورخ ۱۵ مهر ۱۳۹۸ از ساعت ۱۴الی ۱۵:۳۰ در مرکز مطالعات علم و دین برگزار شد. 

در این جلسه که با حضور رئیس، معاون پژوهشی، معاون فرهنگی، معاون آموزشی و تعدادی از اساتید دانشگاه برگزار شد، دستاوردهای عصر رشد در حوزه اشتغالزایی و ایجاد شبکه هایی در سطح منطقه و کشور در راستای رونق تولید ارائه و پس از آن تعدادی از اساتید و مسئولان به بیان انتقادات و پیشنهادات خود در راستای ارتقای کیفی و کمی اقدامات صورت گرفته پرداختند.