برگزاری جلسه شورای هم اندیشی اساتید هیئت علمی دانشگاه صنعتی سهند1402

جلسه شورای هم اندیشی اساتید هیئت هیئت دانشگاه صنعتی سهند با موضوخ مکارم اخلاق در مورخه 1402/3/8 در محل مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه با سخنرانی حجت الاسلام شاهدی برگزار شد.