یادنامه علمی علامه طباطبایی (دفتر هفتم)

دفتر هفتم یادنامه علمی علامه طباطبایی(ره) حاوی مجموعه مباحث و مطالب هفتمین ویژه‌ برنامه‌های بزرگداشت علامه طباطبایی می‌باشد که در سال ۱۴۰۰ از سوی مجمع عالی حکمت اسلامی طراحی با همکاری مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز، برنامه‌ریزی، اجرا و توسط انتشارات حکمت اسلامی منتشر شد.

علامه سیدمحمد حسین طباطبایی (ره) در طول عمر با برکت خود، با گفت‌وگوهای علمی، تدریس، تألیف و پرورش شاگردان فرهیخته و اندیشمند، نقشی کم‌نظیر و ستودنی در احیاء و گسترش حکمت اسلامی در دوران معاصر داشتند.

تبییـن شخصیـت علمـی و اخلاقی این حکیم متأله و بازخوانی آراء، آثار و اندیشه‌های ماندگار این عالم عامل و عارف واصل، تأثیر به‌سزایی در ترویج و توسعه گفتمان حکمت اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی دارد.

 • هفتمین يادنامه علامه طباطبائى
  مشخصات كتاب:
  سرشناسه : سمينار بزرگداشت علامه طباطبائي (دومين: ۱۳۶۳: تهران)
  عنوان و نام پديدآور : هفتمین يادنامه علامه طباطبائي
  مشخصات نشر : [تهران]: وزارت فرهنگ و آموزش عالي، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي؛ انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران، ۱۳۶۳.
  مشخصات ظاهري : ۴۰۴ ص.: مصور
  فروست : موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران؛ ۵۳۶
  شابك : ۵۵۰ ريال
  يادداشت : ص. ع. به انگليسي:Allamah Tabataba’i Commemoration volume.
  يادداشت : كتابنامه : ص.[۴۰۳] -۴۰۴؛ همچنين به صورت زيرنويس
  عنوان ديگر : يادنامه علامه طباطبائي
  موضوع : طباطبائي، سيدمحمدحسين، ۱۲۸۱ – ۱۳۶۰.
  موضوع : فلسفه اسلامي — مقاله ها و خطابه ها
  موضوع : اسلام — مقاله ها و خطابه ها
  شناسه افزوده : موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران