کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- ۱۳۹۲

به طور کلّی، بعد از وقوع انقلاب اسلامی، برنامه‌ها و مدلهای مختلفی برای پیشرفت نظام اسلامی طراحی و اجرا شد. بدیهی بود که جامعه نمی‌توانست منتظر تدوین یک الگوی عملیّاتی دقیق مبتنی بر تفکّر توحیدی بماند، بلکه باید پیش میرفت. در طول سالیان گذشته، خطوط کلّی اندیشه‌ی امام و انقلاب، همواره پایه‌ی برنامه‌های توسعه بوده و تلاش شده دچار انحراف نشود. امّا در این مسیر، فراز و نشیبها و کمی‌ها و کاستی‌ها کم نبوده است. افراط و تفریط در برخی موارد با تقلید رویکردی خاص و تغلیب آن بر سایر ابعاد زندگی، موجبات ایجاد اشکال و گاه انحراف را فراهم ساخته است. در مقطع کنونی با رشد علمی و فرهنگی جامعه از جهات مختلف، شرایط برای تدوین یک الگوی جامع و کامل مبتنی بر اندیشه‌ی دینی فراهم آمده است. رهبر معظّم انقلاب نیز با تکیه بر تجارب گرانسنگ قبلی و توجّه به پیشرفتهای علمی به وجود آمده، ضرورت تدوین این الگو را مطرح نموده‌اند. نکته‌ی مهم در اینجا این است که به جرأت میتوان گفت هیچکس به اندازه‌ی رهبری در تدوین این الگو تلاش نظری و فکری نداشته است. در دیدگاه ایشان، همه‌ی ابعاد و عناصر مطرح برای تدوین یک الگوی مناسب، مورد توجّه قرار گرفته است.در این مجال تلاش شده همه‌ی مطالبی که رهبری در خصوص پیشرفت عرضه داشته‌اند، گردآوری و در چارچوبی مناسب به بازار علم و تحقیق ارائه گردد.

 

  • موسسه پژوهشی انقلاب اسلامی
  • قیمت نسخه چاپیقیمت نسخه چاپی ۱۲,۰۰۰ تومان
  • تاریخ نشر۱۳۹۲/۰۲/۱۵
  • زبان فارسی
  • حجم فایل ۲٫۳۴ مگابایت
  • تعداد صفحات ۳۶۷ صفحه
  • شابک