دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: گفتمان عمومی ، مسئولیت ملی

آغاز دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در محور های گفتمان عمومی و مسئولیت ملی؛ مهلت دریافت مقالات:۳۰ دیماه۱۴۰۱ و زمان برگزاری: سوم و چهارم خردادماه ۱۴۰۲

عزیزان جهت پیگیری و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس سایت زیر مراجعه نمایند.

http://conference.olgou.ir

درصورت انتشار اطلاعیه های بیشتر در سایت علم و دین دانشگاه صنعتی سهند درج خواهد شد.