اولین جلسه تاسیس و راه اندازی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه تبریز شنبه ۷ دی ۹۸ با حضور مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

اولین جلسه تاسیس و راه اندازی مجمع عالی حکمت اسلامی شعبه تبریز شنبه ۷ دی ۹۸ با حضور مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که اعضای شورای اجرایی موقت شعبه تبریز حضور داشتند، محمد باقر خراسانی مدیر اجرایی ضمن تشریح اهداف و برنامه های مجمع عالی حکمت اسلامی به بحث راه اندازی شعب، ساختار و چگونگی شکل گیری آن پرداخت و گفت: در خصوص راه اندازی شعبه تبریز اقدامات مقدماتی از چند سال قبل آغاز شد که البته عواملی در فراهم نبودن شرایط دخالت داشت که در حال حاضر شرایط شکل گیری و تاسیس شعبه تبریز فراهم است.

ایشان با تشکر از همت و جدیت نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: درخواست مکتوب آیت الله آل هاشم نماینده معزز ولی فقیه در استان تصمیم هیئت مدیره مجمع عالی در راه اندازی شعبه را تسریع کرد و البته زحمات و پیگیری جناب آقای شاهدی و قبل از آن پیگیری های جناب آقای محمدی قابل احترام و تقدیر است.

در این جلسه ضمن معرفی اعضای شورای اجرایی موقت، وظایف شورا تبیین و مقرر شد نسبت به شناسایی اعضای پیوسته، تامین امکانات و ساختمان مورد نیاز و شناسایی ظرفیت ها و برنامه ریزی های لازم، اقدامات مقتضی از سوی شورای اجرایی صورت گیرد. در این جلسه همچنین با تصویب اعضای شورا حجت الاسلام والمسلمین رحیم شاهدی به عنوان رئیس شورای اجرایی موقت شعبه تبریز انتخاب شدند. شعبه تبریز چهارمین شعبه مجمع عالی حکمت اسلامی پس از مشهد، اصفهان و شیراز می باشد.