ششمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۸-۹۹،

ششمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۸-۹۹، روز دوشنبه ۱۸آذر ماه ۹۸  از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۱۵ صبح در مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین ، با موضوع مکارم اخلاق (اخلاص) توسط حجت الاسلام شاهدی مسئول محترم نهاد مسئول محترم نهاد و ادامه ارائه موضوع  “قیمت گذاری نفت و بنزین  توسط جناب آقای دکتر محمد چهاردولی عضو محترم هیات علمی دانشکده نفت برگزار شد. در ادامه پیرامون موضوعات ارائه شده در جلسه اعضای شرکت کننده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

روز دوشنبه ۱۸آذر ماه ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۱۵ صبح در مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین ، با موضوع مکارم اخلاق (اخلاص) توسط حجت الاسلام شاهدی مسئول محترم نهاد مسئول محترم نهاد و ادامه ارائه موضوع “قیمت گذاری نفت و بنزین توسط جناب آقای دکتر محمد چهاردولی عضو محترم هیات علمی دانشکده نفت برگزار شد. در ادامه در موضوعات ارائه شده در جلسه اعضای شرکت کننده به بحث و تبادل نظر پرداختند.