پانزدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸

 پانزدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸، روز دوشنبه ۲۰ خردادماه ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح در محل کتابخانه مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین، واقع در ساختمان علامه طباطبایی طبقه همکف، برگزار  شد.  

موضوع جلسه:

۱-  ادامه تفسیر خطبه متقین: توسط حاج آقا شاهدی ۳۰ دقیقه

۲- ارایه آقای دکتر نجفی اقدم: ادامه موضوع نقش فلسفه در شکل گیری، بقا و افول تمدن ها ۳۰ دقیقه

۳-  بحث آزاد پیرامون موضوع جلسه : توسط همکاران محترم ۳۰ دقیقه