مقالات پذیرفته شده همایش ملی بررسی اندیشه های علمی آیت الله جعفر سبحانی (مدظله العالی)

مقالات  پذیرفته شده همایش ملی بررسی اندیشه های علمی آیت الله جعفر سبحانی (مدظله العالی)

ردیف

نویسنده اول مقاله

عنوان

درجه

موضوع مقاله

۱

علیانسب سید مرتضی

حقیقت مجازات اخروی از دیدگاه آیت الله سبحانی و ملاصدرا

علمی پژوهشی

کلام

۲

نیازی سعید

بررسی تطبیقی بحث نواهی در کتابهای درسی حوزه با تاکید بر اندیشه های اصولی آیت الله سبحانی

علمی پژوهشی

سیره علمی و عملی آیت الله سبحانی

۳

نیازی سعید

بررسی تطبیقی بحث اوامر در کتابهای درسی حوزه با تاکید بر اندیشه های اصولی آیت الله سبحانی

علمی پژوهشی

سیره علمی و عملی آیت الله سبحانی

۴

فهیم نیا محمد حسین

چرائی توقف غدیر در غدیر

علمی ترویجی

تاریخ

۵

عابدی سرآسیا علیرضا

کاربرد قاعده لطف در علم کلام، فقه و اصول فقه با تاکید بر آرای آیت الله سبحانی

علمی پژوهشی

کلام

۶

شکری چهاربرج محمد

تحلیل و بررسی وحی و جایگاه پیامبر اسلام(ص) در اندیشه آیه الله سبحانی و دکتر عبدالکریم سروش

علمی پژوهشی

سیره علمی و عملی آیت الله سبحانی

۷

شکری چهاربرج محمد

مبانی نظریه تجربه نبوی دکتر سروش، آثار و پیامدهای آن با رویکرد اندیشه های آیه الله جعفر سبحانی

علمی پژوهشی

معرفت شناسی

۸

منصوری محمد هادی

بازپژوهی تفسیر اولوا العزم با تأکید بر آراء آیت الله سبحانی

علمی پژوهشی

تفسیر

۹

رجبی ابوذر

جایگاه تأویل در روش تفسیری آیه‌الله جعفر سبحانی

علمی پژوهشی

تفسیر

۱۰

شاکر دکتر محمدتقی

آموزه تحدیث در خوانش استاد سبحانی

علمی پژوهشی

کلام

۱۱

درگاهزاده محمد

تبیین و بررسی دیدگاه آیت الله سبحانی در ماهیت وحی

علمی ترویجی

فقه و اصول فقه

۱۲

مرادی محمد

مرزبانی در ساحت اندیشۀ دینی

علمی ترویجی

تفسیر

۱۳

سمیه جعفری

دلایل نقلی اثبات عالم برزخ با تکیه بر نظرات آیت الله سبحانی

علمی ترویجی

کلام

۱۴

فهیمه احدی پور

تعریف صحابی در دیدگاه آیت الله سبحانی

علمی تخصصی

علوم حدیث

۱۵

مدنی آذر لیلا

بررسی احادیث آغاز وحی برحضرت محمد(صلی الله علیه واله وسلم)با تأکید بر دیدگاه آیت الله العظمی جعفر سبحانی

علمی ترویجی

تاریخ

۱۶

قنبریان علی

فلسفه و عرفان از منظر آیت‌اللّه جعفر سبحانی و ملا محمدکاظم هزارجریبی استرآبادی

علمی تخصصی

فلسفه

۱۷

فریبا هوشیاری

مطالعه تطبیقی توحید افعالی از دیدگاه آیت اللّه جعفر¬سبحانی و عبدالعزیز بن¬باز

علمی ترویجی

کلام

۱۸

شهباز بوکت فاطمه

تبیین دیدگاه آیه الله جعفر سبحانی در جمع آوری قرآن

علمی ترویجی

علوم حدیث

۱۹

مفتخر زهرا

علل رشد و انحطاط بنی اسرائیل در قرآن با تکیه برآرای تفسیری آیت …سبحانی

علمی تخصصی

تفسیر

۲۰

قاسمی خوئی یعقوب

نظریه« عرفی شدن دین» و تفکیک آن از «عرف»

علمی ترویجی

فقه و اصول فقه

۲۱

رویا رحیمی قاضی

احتجاجات حضرت ابراهیم علیه السلام در آثار آیت الله جعفر سبحانی «مدظله العالی»

علمی تخصصی

تفسیر

۲۲

فریبا زینی

نقدهای آیت الله جعفر سبحانی درباره احادیث حرمت توسل

علمی تخصصی

کلام

۲۳

مسعودی عبدالهادی

از روایت تا درایت معرفی کتاب« الحدیث النبوی بین الروایه و الدرایه»

علمی پژوهشی

علوم حدیث

۲۴

زهرا شادی

دلایل ایمان ابوطالب از دیدگاه آیت الله سبحانی

علمی ترویجی

علوم حدیث

۲۵

رقیه فردی

بررسی روش تفسیری آیت الله سبحانی در تفسیر موضوعی منشور جاوید

علمی ترویجی

تفسیر

۲۶

زهرا معرفت

حیات برزخی از منظر آیت الله جعفر سبحانی تبریزی مدظله العالی

علمی ترویجی

کلام

۲۷

دهقان نژاد رضا

ولایت اشتراکی ولی بر باکره رشیده در عقد نکاح با تأکید بر دیدگاه آیت الله سبحانی(مد ظله)

علمی ترویجی

فقه و اصول فقه

۲۸

عباسپور عمران

کاربرد قواعد تفسیر قرآن در تفسیر آیه وضو توسط آیت الله سبحانی

علمی پژوهشی

تفسیر

۲۹

جهانی مرضیه

تأثیرتوبه در مجازات های حدّی باتکیه براندیشه ی فقهی آیت الله سبحانی

علمی ترویجی

فقه و اصول فقه

۳۰

شاه محمدی فاطمه

اصول حاکم بر رابطه¬ی استاد و شاگردی در سیره¬ی آیت¬الله العظمی جعفر سبحانی تبریزی

علمی تخصصی

سیره علمی و عملی آیت الله سبحانی

۳۱

عبادی آذر محمد نقی

تجسم اعمال

علمی تخصصی

تفسیر

۳۲

ابراهیم نژاد محمد

بایسته های تفسیری از دیدگاه آیت الله العظمی سبحانی

علمی ترویجی

تفسیر

۳۳

مردانی شهربانو

روش شناسی تفسیر آیت الله جعفر سبحانی

علمی ترویجی

تفسیر

۳۴

مرتاضی احمد

نقد نظریه لزوم توزیع دیه بر عاقله با تکیه بر اندیشه های فقهی آیت الله سبحانی

علمی پژوهشی

فقه و اصول فقه

۳۵

نوری پریا

مبانی و روش تفسیری آیت الله سبحانی

علمی پژوهشی

تفسیر

۳۶

احدی سیف اله

تحلیل مبنای فقهی آیت¬الله سبحانی در برقراری توارث در صورت مجهول بودن تقدم و تأخر فوت متوارثان

علمی ترویجی

فقه و اصول فقه

۳۷

ملکی محمود

حدیث از نظریه تا تطبیق

علمی پژوهشی

علوم حدیث

۳۸

محب الرحمان محمد علی

لزوم یا جواز مضاربه مدت‌دار

علمی پژوهشی

فقه و اصول فقه

۳۹

علی محمدی کریم

جایگاه روایات تفسیری درقصص قرآن ازدیدگاه آیت الله سبحانی

علمی ترویجی

علوم حدیث

۴۰

پورشیری چرندابی معصومه

وحیانی بودن الفاظ قرآن از دیدگاه آیت الله جعفر سبحانی

علمی پژوهشی

کلام

۴۱

سعادتمند مهدی

مؤلفه های تمدن ساز کلام شیعی از دیدگاه آیت الله سبحانی

علمی پژوهشی

کلام

۴۲

عشقی چهاربرج اکرم

ظرفیت های سیاسی اجتماعی حج در دیدگاه آیت الله جعفر سبحانی «مدظله العالی»

علمی تخصصی

ملل و نحل

۴۳

عبداللهی عابد صمد

دیدگاه آیت الله سبحانی در سوال از اعمال، نحوه تکلم و شهادت اعضای بدن در قیامت

علمی ترویجی

تفسیر

۴۴

سعادتمند مهدی

آموزه های عملی زندگی در کلام شیعی از نگاه آیت الله سبحانی

علمی ترویجی

کلام

۴۵

آقاجانی علی

بررسی تطبیقی مشروعیت حکومت از دیدگاه آیت الله جعفر سبحانی و آیت الله مکارم شیرازی(با تأکید بر منابع تفسیری)

علمی پژوهشی

تفسیر

۴۶

پیشوایی مهدی

ابعادی از شخصیت و سیره حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی

علمی پژوهشی

سیره علمی و عملی آیت الله سبحانی

۴۷

ولی زاده محمدمهدی

کندوکاوی در نظریه عدم تأثیر احدثیت در ترجیح روایت آیت الله سبحانی

علمی پژوهشی

فقه و اصول فقه

۴۸

علی محمدی کریم

آثار ایمان به معاد از دیدگاه قرآن و سنّت

علمی تخصصی

تفسیر

۴۹

علیانسب سید مرتضی

مطالعه موردی اتهام دروغ گویی حضرت ابراهیم با تأکید بر نظر ایت الله سبحانی

علمی تخصصی

کلام

۵۰

مهدوی محمد

بررسی نقادانه تفسیر وهابیت از صفات خبری از منظر آیت الله سبحانی

علمی پژوهشی

تفسیر

۵۱

احمدی حسین

بررسی نوآوری‌های فلسفه اخلاقی آیت الله العظمی سبحانی

علمی پژوهشی

فلسفه

۵۲

علیانسب سید محمد

بررسی و نقد نظریه ظنی بودن دلالت قرآن کریم از دیدگاه آیت الله سبحانی

علمی ترویجی

تفسیر

۵۳

همدانی مصطفی

قطعیت دلالت ظواهر؛ رویکردی نوین در علم اصول (تبیین اندیشه اصولی حضرت استاد سبحانی در قطعی بودن دلالت ظواهر و نقد اندیشه مشهور در ظنیت دلالت ظواهر)

علمی پژوهشی

فقه و اصول فقه

۵۴

همدانی مصطفی

الزام روش¬شناختی «تفکیک قضایای حقیقیه از اعتباریه» در علم اصول استنباط (با تاکید بر دیدگاه روش¬شناختی حضرت آیت الله سبحانی)

علمی پژوهشی

فقه و اصول فقه

۵۵

ثقفی سیدمحمد

مقایسه حیات محمد حسین هیکل با فروغ ابدیت آیت الله سبحانی

علمی پژوهشی

تاریخ