معرفی کتاب”فـرهـنـگ و پـیشـرفـت مـطلـوب”

کتاب “فرهنگ و پیشرفت مطلوب” به کوشش سیدحسین امامی در گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه با هدف شناساندن و فراگیرسازی یادداشت‌ها و گزارش‌ها و مصاحبه‌های مختلف با استاد مهدی گلشنی توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر به زیور چاپ آراسته شد.

این کتاب با عنوان فرهنگ و پیشرفت مطلوب (مجموعه گفتگوها با دکتر مهدی گلشنی) درباره معضل‌ها و ناهنجاری‌های علمی و فرهنگی کشور می‌باشد، که به رشته تحریر درآمده است. اهم مسائلی که در این مصاحبه‌ها مطرح شده‌اند عبارت‌ است از: علوم قدیم و علوم جدید و تفاوت آنها؛ ضرورت توجه کامل به فرهنگ و نقش آن در پیشرفت همه‌جانبۀ کشور؛ بررسی وضعیت علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها؛ ضرورت پرداختن به رفع نیازهای کشور و توجه به نوآوری در علوم روز؛ ضرورت توجه به مشکلات فرهنگی کشور و ریشه‌یابی آنها؛ رابطۀ علم و دین و ضرورت توجه به جهان‌بینی اسلامـی؛ ضرورت تقویت هویت ملی ـ دینی؛ ضرورت توجه به شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها؛ ضرورت تعامل حوزه و دانشگاه؛ ضرورت توجه به علوم انسانی و لزوم برقرار کردن ارتباط بین علوم انسانی و سایر علوم؛ علم دینی و ضرورت پرداختن به آن در عصر ما؛ ضـرورت توجـه به نقش انسان‌سازی علوم؛ رابطۀ علـم و تکنولوژی؛ مسائل جهانی‌شدن؛ پاسخ به شبهه‌هایی که تحت عنوان علم در مقابل خداباوری مطرح شده است؛ و در نهایت اهمیت توجه به مشترکات اسلام و سایر ادیان توحیدی.

کتاب “فرهنگ و پیشرفت مطلوب” به کوشش سیدحسین امامی، توسط موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.