برگزار کنندگان همایش آیت الله سبحانی

ردیف

عنوان

آدرس

۱

مدیریت حوزه های علمیه استان آذربایجان شرقی

http://hea.ir

۲

مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند

http://elmvadin.ir