جلسه هم اندیشی با حضور اساتید و کارکنان دانشگاه و با سخنرانی سردار نوعی اقدم

جلسه هم اندیشی با حضور اساتید و کارکنان دانشگاه و با سخنرانی سردار نوعی اقدم روز  دوشنبه ۱۳۹۶/۹/۱۳ساعت ۱۰:۳۰ در سالن اجتماعات شهید رجایی برگزار شد.