محور های همایش ملی بررسی اندیشه های حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی مدظله العالی

 

محورهای همایش :

 (تفسیر –  فقه واصول فقه –  تاریخ –  علوم حدیث –  ملل و نحل – سیره علمی و عملی آیت الله سبحانی )

 • تفسیر

 • نوآوری های آیت الله العظمی سبحانی در علوم قرآنی و تفسیر

 • روش شناسی تفسیر آیت الله العظمی سبحانی به مبحث سنتهای اجتماعی در تفسیر قرآن

 • توجه آیت الله العظمی سبحانی به مبحث سنت های اجتماعی در تفسیر قرآن

 • انسان در قرآن ( انسان شناسی قرآنی) آیت الله العظمی سبحانی

 • ارتباط تفسیر آیت الله العظمی سبحانی با مکاتب تفسیری

 • تاثیر اندیشه های علامه طباطبایی در تفسیر آیت الله العظمی سبحانی

 • تاریخ تفسیر در اندیشه و آثار آیت الله العظمی سبحانی

 

 • فقه و اصول

 • نوآوری های ایت الله العظمی سبحانی در فقه و اصول

 • روش شناسی آیت الله العظمی سبحانی در فقه واصول

 • تاثیر مبانی و اندیشه های امام خمینی در آثار فقهی و اصولی آیت الله العظمی سبحانی ( معطوف به کتاب طبقات الفقها)

 • تاریخ فقه و فقها در اندیشه و آثار آیت الله العظمی سبحانی ( معطوف به کتاب طبقات الفقها)

 

 • علوم حدیث

– نوآوری های آیت الله العظمی سبحانی در علوم حدیث ( مبانی، روش، نتایج و …)

 

 • تاریخ

 • بررسی مقوله تاریخ و مباحث تاریخ اسلام در آثار آیت الله العظمی سبحانی( اعم از آثار تاریخی و غیر تاریخی)

 • فلسفه تاریخ و ارزش و اهمیت تاریخ اسلام در اندیشه آیت الله العظمی سبحانی

 • تاریخ تحلیل در آثار آیت الله العظمی سبحانی( گفتنی است آیت الله العظمی سبحانی نخستین شخصیتی است که تاریخ تحلیلی اسلام نوشته است/ روش شناسی تاریخ نگاری آیت الله )

 • ملل و نحل

 • مباحث تقریبی در آثار آیت الله العظمی سبحانی (از جمله مسئله رجعت)

 • نسبت ملل و نحل آیت الله العظمی سبحانی با ملل و نحل شهرستانی

 

موضوعات پیشنهادی برای فراخوان  همایش تبیین اندیشه های  آیت الله سبحانی در گروه تخصصی تفسیر وعلوم حدیث

 

 1. روش شناسی تفسیر موضوعی آیت الله سبحانی (در تفاسیر منشور جاوید ،کشف المبین ومفاهیم القرآن )

 2. روش شناسی کتاب ” الحدیث بین الروایه والدرایه ” آیت الله سبحانی

 3. نوآوری های آیت الله سبحانی در علم رجال

 4. نوآوریهای آیت الله سبحانی در علم الدرایه الحدیث

 5. نوآوریهای آیت الله سبحانی در تفسیر آیات مشکلۀ قرآن

 6. تبیین دیدگاه های آیت الله سبحانی در زمینۀ امکان وچگونگی علوم انسانی – اسلامی

 7. تبیین دیدگاه های آیت الله سبحانی در موضوعات علوم قرآنی ( اعجاز قرآن ، جمع آوری قرآن ، سوگند های قرآنی ، مَثَل های قرآنی ، محکم ومتشابه در قرآن وغیره … )

 8. تحلیل دیدگاه آیت الله سبحانی درباب الهی بودن الفاظ قرآن

 9. تبیین دیدگاه های کلامی آیت الله سبحانی بارویکرد تفسیری ( توحید ، شرک ، صفات خبریّه ،رجعت ، بداء ، خاتمیّت وغیره ……)

 10. نقد  دیدگاه های افراطی  در باب اعتقادات دینی اسلامی  با تکیه برآیات قرآن   

 11. دیدگاه آیت الله سبحانی در موضوع تاویل قرآن

 12. آراء فقه الحدیثی آیت الله سبحانی

 13. نقش آیت الله سبحانی در احیای متون اسلامی

 14. نقش آیت الله سبحانی در تقریب مذاهب اسلامی