همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای با تجلیل از مقالات برتر به کار خود پایان داد


روز دوم همایش با حضور جناب آقای دکتر مخبر دزفولی دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی ، حجت الاسلام محمدیان نماینده محترم مقام معظم رهبری در دانشگاهها و جناب آقای دکتر پزشکیان نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، اساتید ، ارائه دهندگان مقالات و شرکت کنندگان همایش ادامه یافت.
جناب آقای دکتر مخبر ذرفولی دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم اختتامیه همایش طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان این همایش اشاره فرمودند در تمدن اسلامی یک دوره ای را داریم که مشاهیر تمدن بزرگ و متون تمدنی بزرگی را تولید کرده اند. ما مکتب تاسیسی داشتیم نه مکتب تقلیدی. لذا اخلاق را از مکتب تاسیسی گرفتیم. فرقی بین یک دانشمند شیمی، نجوم با یک دانشمند فیلسوف نبود. مشکل جوامع بشری جدا نکردن تفاوتها است. علامه یک نمونه امروزی سلوک و اخلاق علمی از یک مکتب فکری است. وی در ادامه اظهار داشتند ما در زمینه های علمی و فناوری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های غیر قابل انکاری داریم. ما در مهندسی پیشرفت کرده ایم در زمینه های پزشکی پیشرفت داشــته ایم. دشمنان جــمهوری اسلامی اخلاق تقلیــدی را می پسندند و مقابل اخلاق تاسیسی هستند. وی در ادامه بیان نمودند شاید برای قرنهای آینده انسان برجسته ای مانند علامه طباطبایی دیده نشود.
در ادامه مراسم حجت الاسلام محمدیان نماینده محترم مقام معظم رهبری در دانشگاهها در خصوص شخصیت علامه طباطبایی و فضایل اخلاقی آن علامه سخنرانی نمودند. ایشان اظهار داشتند شخصیتهای مانند علامه خیلی بزرگ هستند که تجلیل ما گاهاً باعث کسر شأن آنها می شود. در بیان فضایل علامه زبانها قاصر است.  شاید بهتر باشد بیشتر تحلیل کنیم تا تجلیل. وی در ادامــه گفت سنت خدا بر این جریان یافته که باطل را قــدرت و مـهلت مـی دهد ولی در مقابل حق، ضعیف و ناتوان خواهد شد. انقلاب اسلامی یکی از مصادیق روشن پیروزی حق بر باطل است.
در ادامه مراسم جناب آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص اخلاق علمی و حرفه ای و فضایل اخلاقی علامه طباطبایی (ره) بیاناتی را ایراد فرمودند.
در ادامه مراسم جناب آقای دکتر آذری خسروشاهی رئیس محترم دانشگاه تقدیر و تشکر خود را از دست اندرکاران و برگزار کنندگان این همایش اعلام نمودند.

در پایان مراسم از ارائه دهندگان ۵ مقاله برتر با اهدای جوایزی تجلیل به عمل آمد.