عناوین سخنرانیهای همایش اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه

دکتر احمد احمدی : شاخصه های اخلاقی استاد در سیره علامه طباطبایی (ره)
دکتر مهدی گلشنی : روشنگری های فلسفی علامه طباطبایی (ره)
دکتر غلامحسین دینانی : اخلاق و عقلانیت از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)