دانلود تیزر شهری و تیزر تلوزیونی همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای

دانلود تیزر شهری و تیزر تلوزیونی همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)

لینک دانلود تیزر شهری :

 

 

 

 

 

http://www.elmvadin1395.ir/files_site/files/r_27_161030094831.rar

لینک دانلود تیزر تلوزیونی:

http://www.elmvadin1395.ir/files_site/files/r_28_161030095544.rar