برنامه زمان بندی ارائه پوسترهای همایش -۲۰آبان

برنامه زمان بندی ارائه پوسترهای همایش اخلاق علم و اخلاق کاربردی در محضر علامه طباطبایی ره
پنج شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۵ – دانشگاه صنعتی سهند

 

بسمه تعالی
برنامه زمان بندی ارائه پوسترهای همایش اخلاق علم و اخلاق کاربردی در محضر علامه طباطبایی ره

پنج شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۵ – دانشگاه صنعتی سهند

مکان ارائه عنوان پوستر و نام ارائه دهنده
شماره ۱ میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام، ارائه توسط رویا پورحاجی
شماره ۲ تاثیر مدار اخلاق بر اخلاق مداری، ارائه توسط محمدرضا شمشیری
شماره ۳ شاخصه های اخلاقی استاد وشاگرد درسیره علامه طباطبایی (ره)، ارائه توسط مهدی عبدی
شماره ۴ اصول اخلاقی انبیاء در منظر علامه طباطبایی، ارائه توسط نهله غروی نائینی
شماره ۵ مبانی و اصول اخلاق علم از دیدگاه علامه طباطبایی، ارائه توسط معصومه کلیوند سیف الهی
شماره ۶ در قفای علم: بررسی آیه ۳۶ سوره إسراء با تمرکز بر تفسیر المیزان، ارائه توسط احمد مرتاضی
شماره ۷ تبیین نسبت فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی با تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)، ارائه توسط طاهره اقبالیان
شماره ۸ شاخصه­های اخلاقی معلم در سیره علامه طباطبایی، ارائه توسط ربابه پناهی
شماره ۹ نقش اخلاق در علم، ارائه توسط معصومه پورشیری
شماره ۱۰ تبیین ابعاد اخلاقی علامه طباطبایی، ارائه توسط اکرم جعفری ثانی
شماره ۱۱ منشا و اصول فضایل و رذایل اخلاقی، ارائه توسط شکراله جهان مهین
شماره ۱۲ اخلاق علم دینی و اخلاق علم سکولار، ارائه توسط یوسف خیری
شماره ۱۳ مدرسه عرفانی علامه طباطبایی با تاکید بر دو کتاب لب اللباب و رساله الولایه، ارائه توسط محسن دریابیگی
شماره ۱۴ اخلاق علم، ضرورت­ها، چالش­های فکری و راه­های مقابله، ارائه توسط یعقوب قاسمی خوئی
شماره ۱۵ تهذیب نفس و نسبتش بامعرفت ازنظرعلامه طباطبایی(ره)، ارائه توسط علیرضا کلبادی نژاد
شماره ۱۶ مسئولیت حکومت اسلامی در تربیت ارزش‌های اخلاقیبرای تأمین امنیت اجتماعی، ارائه توسط اکبر فایدئی