ساختار سازمانی همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی(ره)

ساختار سازمانی همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی(ره) :
رئیس افتخاری همایش:
حضرت آیت الله مجتهد شبستری- نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی
شورای راهبردی:
حجه الاسلام دکتر احمد احمدی
دکتر مهدی گلشنی
حجه الاسلام محمدیان
دکتر مخبر دزفولی
دکتر سورنا ستاری
دکتر محمد علی کی نژاد
دکتر اسماعیل جبارزاده- استاندار آذربایجان شرقی
دکترمحمدرضا پور محمدی
دکتر محمد ‏رضا چناقلو
دکتر رسول آذری خسروشاهی
حجه الاسلام غروی
حجه الاسلام خدیوی
حجه الاسلام ‏رحیم شاهدی
دکتر نجفی – شهردار کلان شهر تبریز
سید محسن لطیفی- مدیر کل سازمان صداو سیمای مرکز آذربایجان شرقی
سید شهاب الدین حسینی – مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی
دکتر فرزان قالیچی
دکتر مسلم اورنگی- مشئول بسیج اساتید استان آذربایجان شرقی
رئیس همایش
دکتر رسول آذری خسرو شاهی- رئیس دانشگاه صنعتی سهند
دبیر همایش
حجه الاسلام رحیم شاهدی – مسئول دفتر نهاد رهبری و دبیر مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند
دبیر اجرایی: 
دکتر محمد رضا چناقلو – استاد دانشگاه صنعتی سهند
کمیته علمی همایش
دبیر کمیته علمی همایش
آیت الله احمد احمدی – استاد دانشگاه تهران
اعضای کمیته علمی همایش
دکتر مهدی گلشنی- استاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر احد فرامرز قراملکی- استاد دانشگاه تهران
حجه الاسلام دکتر عبدالحسین خسرو پناه – استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر محسن جوادی – استاد دانشگاه قم
دکتر احمدحسین شریفی – دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
دکتر ابوالفضل کیاشمشکی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر قاسم پور حسن درزی – دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
حجه الاسلام دکتر حسنی – استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حجه الاسلام دکتر حسن پناهی آزاد – استادیار دانشگاه معارف اسلامی
حجه الاسلام دکتر محمد سربخشی – استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
حجت الاسلام دکتر اکبر ساجدی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکتر محمد رضا کریمی والا – استادیار دانشگاه قم
حجه الاسلام دکتر رحیم شاهدی – استاد یار دانشگاه صنعتی سهند
دکتر حسن عبدی پور – مسئول امور بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حجه الاسلام دکتر مهدی قهرمان – استاد یار دانشگاه صنعتی سهند
حجه الاسلام دکتر محمد درگاه زاده – استاد یار دانشگاه بناب
حجه الاسلام دکتر محمد شکری – استاد یار دانشگاه صنعتی سهند
‏کمیته اجرایی همایش:‏ 
دبیر کمیته اجرایی همایش
دکتر محمد رضا چناقلو
اعضای کمیته اجرایی همایش
حجه الاسلام محمدعلی حسن زاده
دکتر احمدرضا مصطفی قره باغی
دکتر علیرضا اکبری
دکتراسماعیل نجفی اقدم
دکتر کاظم قنبری
دکتر محمد حقیقی
دکتر سید علیرضا طباطبایی نژاد
دکتر بهزاد پورعباس
دکتر علی برادر خوش فطرت
دکتر مصطفی رضایی
دکتر مهرداد امامی
دکتر احمد اکبری الوانق
دکتر بیت اله اقبالی
دکتر محمد سیم جو
دکترمحمدرضا کمالی
دکتر الناز خداپناه
دکتر الهه نشاط
دکتر اسلام قره شعبانی
دکتر امیر حبیب زاده
دکتر علیرضا هاشمی
دکتر محمد چهاردولی
دکتر مهدی سلامی حسینی
رحیم وظیفه شعاع – مدیر موسسه مهدقرآن وعترت استان آذربایجان شرقی
محمدعلی رضایی
علی آذرخش
حسین عاطفی
عباسعلی غفوری
حسن خاکیان
فرج الله نورپور
جواد هاشم زاده
حسین سبحانی شاهمرسی
خانم شعلا علیمحمدی
وهاب حسنی
روح الله علیزاده