تاریخ های مهم همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی(ره)

تاریخ های مهم همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی(ره)

تاریخ برگزاری همایش :۱۹ و ۲۰ آبان ماه ۹۵

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :۱۳۹۵/۰۶/۳۱

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :۱۳۹۵/۰۶/۳۱

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :۱۳۹۵/۰۷/۳۰