لوح فشرده سخنرانی حضرت آیت الله مجتهد شبستری-دانشگاه صنعتی سهند

لوح فشرده سخنرانی حضرت آیت الله مجتهد شبستری 

در مراسم بزرگداشت رحلت حضرت امام خمینی (ره) در دانشگاه صنعتی سهند تبریز-خرداد93

جهت دریافت این لوح فشرده با این شماره تماس بگیربد:04113459024

خرداد93t