تاریخ های مهم همایش ملی بررسی اندیشه های حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی

مکان و تاریخ برگزاری همایش : آبانماه ۱۳۹۷- تبریز

مهلت ارسال و چکیده مقالات :۱۳۹۷/۰۶/۳۱      

اعلام نتایج داوری : ۱۳۹۷/۷/۳۰

آدرس دبیرخانه بخش تبریز: تبریز- شهر جدید سهند – دانشگاه صنعتی سهند- مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین

تلفن : ۰۴۱۳۳۴۴۴۳۰۷ – فکس  ۰۴۱۳۳۴۴۳۸۳۳  کدپستی  ۵۳۳۱۸۱۱۱۱۱
رایانامه      info@elmvadin.ir   پایگاه اینترنتی: www.elmvadin.ir