جلسه شورای هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند با موضوع اخلاق حرفه ای برگزار شد ۱۴۰۲

جلسه هم اندیشی اساتید هیئت علمی در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ با موضوع اخلاق (حرفه ای) در محل مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار شد.