جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند با موضوع اخلاق (حرفه ای) برگزار شد ۱۴۰۱

جلسه هم اندیشی اساتید در مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۳ روز دوشنبه با موضوع اخلاق (حرفه ای) در محل مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد.