یازدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ روز دوشنبه ۳۰ خردادماه برگزار گردید.

یازدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰  روز دوشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۹ تا ۱۰:۵۰ صبح با موضوع ” اخلاق آموزش و پژوهش در آینه دعای مکارم اخلاق”  در مرکز علم و دین دانشگاه واقع در طبقه همکف ساختمان علامه طباطبایی برگزار  شد.
ریز برنامه های جلسه :
۱- مبحث اخلاق حرفه ای با تفسیر دعای مکارم الاخلاق توسط حاج آقا شاهدی (به مدت ۴۵ دقیقه)
۲- در ادامه برنامه بحث و تبادل نظر همکاران در موضوع اخلاق آموزش و پژوهش در آینه دعای مکارم اخلاق