یازدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۰۰-۹۹ با موضوع “بازبینی و بازتعریف مقام و رسالت استادی و معلمی”

با عنایت به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و در پیش بودن روز معلم و لحاظ نمودن شرایط آموزشی و پژوهشی متاثر از همه گیری ویروس کرونا،جلسات هم اندیشی تا آخر اردیبهشت ماه به صورت هفتگی روزهای دوشنبه از ساعت ۹ تا ۱۰:۱۵ صبح با موضوع “بازبینی و بازتعریف مقام و رسالت استادی و معلمی” برگزار خواهد شد. در این راستا یازدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۰۰-۹۹ روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۰:۱۵ صبح به صورت وبینار با استفاده از سامانه LMS دانشگاه برگزار شد.