نشست علمی بزرگداشت مقام علمی آیت الله محمدتقی مصباح یزدی(ره)

 نشست علمی بزرگداشت مقام علمی آیت الله محمدتقی مصباح یزدی(ره) به همت مجمع عالی حکمت اسلامی تبریز با همکاری مرکز مطالعات علم و دین دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده الهیات دانشگاه تبریز و دانشگاه هنر اسلامی تبریزروز شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۹ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰در تالار علامه طباطبایی(ره) دانشگاه تبریز برگزار گردید.