فایل صوتی کامل وبینار تخصصی تغییر میدان بازی علم و دین با سخنرانی دکتر مهدی گلشنی

دراین نشست، دکتر گلشنی ، ضمن اشاره به تاریخچه روابط علم و دین و آخرین نظریات فلاسفه علم ، فیزیکدانها و سایر دانشمندان علم در مورد رابطه علم و دین ، به برخی مساله های مورد چالش که امروزه باید مورد تامل حوزه و دانشگاه باشد، توجه داده اند.

لینک دانلود و پخش :

گروه کلام و فلسفه دین موسسه امام خمینی ره
https://eitaa.com/meshkatnoor