اولین جلسه هم اندیشی اساتید خواهر روز دوشنبه ۸ دی ماه همزمان با آغاز ایام فاطمیه (س) برگزار گردید.

اولین جلسه هم اندیشی اساتید خواهر روز دوشنبه ۸ دی ماه همزمان با آغاز ایام فاطمیه (س) برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مسئول محترم نهاد رهبری دانشگاه، حجت الاسلام شاهدی و کارشناس واحد خواهران سرکار خانم علیمحمدی و همچنین با شرکت  ۱۳ نفر از اساتید خواهر در فضای lms   برگزار شد، طرح موضوع شد و اساتید شرکت کننده موضوعات پیشنهادی خود را اعلام کردند.

مقرر گردید در ادامه جلسات مهمان یکی از اساتید باشیم، برای پاسخ به سوالات مرتبط به حوزه کاری ایشان.

لازم به ذکر است جلسات هم اندیشی اساتید خواهر دو هفته یکبار برگزار خواهد شد.