برگزاری اولین جلسه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به صورت وبینار و با از استفاده سیستم lms دانشگاه

اولین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، روز دوشنبه ۵ آبان ماه ۹۹ از ساعت ۹ الی ۱۰:۱۵ صبح به صورت وبینار و با استفاده از سیستم lms دانشگاه برگزار گردید. در ابتدای جلسه حجت الاسلام شاهدی مطالبی تحت عنوان “اخلاق آموزش و پژوهش در آئینه دعای مکارم الاخلاق” ارائه دادند. در ادامه ، اساتید شرکت کننده در جلسه با عنایت به تعیین دستور قبلی دفتر هم اندیشی برای سال تحصیلی جدید و با عنوان دانشگاه نقش آفرین، نقطه نظرات خود را برای تعیین محورهای گفتگوی جلسات آتی بیان کردند.