ضیافت اندیشه دانشگاه صنعتی سهند در شهریور ماه ۹۹ برگزار گردید.

ضیافت اندیشه استادان دانشگاه صنعتی سهند در دو دوره مجزا با عناوین اخلاق کاربردی با تدریس و سخنرانی دکتر محمد جواد فلاح ،عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی و دوره دیگر با عنوان معرفت شناسی فلسفه علم با تدریس و سخنرانی حجت الاسلام دکتر حسن پناهی آزاد عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی با رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی بصورت حضوری در دو گروه سی نفره بطورهمزمان از روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه لغایت ۱۹ شهریور ماه در آمفی تاتر شهید آوینی و سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی سهند برگزار گردید.روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ،بعد از آخرین جلسه ضیافت اندیشه،جلسه اختتامیه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه صنعتی سهند و مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار گردید و ضمن سپاس و قدردانی از اساتید مدعو و همچنین اساتید شرکت کننده در طرح ،لوحی به رسم یادبود از طرف ریاست دانشگاه به جناب  حجت الاسلام دکتر حسن پناهی آزاد و دکتر محمد جواد فلاح تقدیم گردید