اولین جلسه مجازی هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند

اولین جلسه مجازی هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند با موضوع علم نافع به تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ و با شرکت تعداد قابل توجهی از همکاران هیات علمی دانشگاه برگزار شد.

لازم به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی دانشگاه ها و نظر به اجرایی شدن آموزش ها بصورت مجازی ، تمام جلسات حضوری بین اساتید، از قبیل شوراهای مشورتی و هم اندیشی اساتید تعطیل شده است. با عنایت به شرایط حاکم، برخی از اعضای شورای راهبردی دفتر نهاد رهبری دانشگاه صنعتی سهند تبریز، پیشنهاد برگزاری جلسات هم اندیشی بصورت مجازی و مشابه کلاس های درسی را مطرح کردند و با پیگیری های دبیر محترم هم اندیشی استادان و طی هماهنگی های لازم با مسئولین دانشکده آموزش های الکترونیکی و خدمات ماشینی دانشگاه ، بستر لازم برای برگزاری جلسات مذکور به صورت مجازی فراهم گردید.

توضیح اینکه با اطلاع رسانی قبلی و استقبال خوب اساتید، اسامی و مشخصات داوطلبین در سامانه مربوطه بارگزاری شد و این جلسات بصورت هفتگی و با مشارکتی بیشتر از جلسات حضوری در حال برگزاری می باشد.