ششمین جلسه هم اندیشی اساتید خواهر در سال تحصیلی ۹۸-۹۹،

هفتمین جلسه هم اندیشی اساتید خواهر در سالتحصیلی ۹۸-۹۹ روز دوشنبه ۹۸/۹/۱۸ در دفتر نهاد رهبری برگزار گردید. در ابتدای جلسه طبق روال جلسات گذشته حجت الاسلام شاهدی مسئول محترم دفتر نهاد رهبری نکاتی از نامه حضرت امام علی(ع) به فرزند گرامیشان حضرت امام حسن (ع) که در واپسین روزهای عمر شریف شان نگاشته بودند، بیان نمودند و در مورد حیات و ممات قلب به وسیله زهد و پارسایی و موعظه و نصیحت صحبت کردند و آیات مرتبط و همچنین به معانی قلب ، یقین و حیات و ممات و زهد اشاراتی فرمودند و در ادامه حاضرین در مورد مطالب مطرح شده در جلسه  به بحث و نظر پرداختند.