دومین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۸-۹۹

دومین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۸-۹۹، روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۱۵ صبح در محل کتابخانه مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین، برگزار  شد

موضوع جلسه:

۱- ادامه تفسیر خطبه متقین: توسط حاج آقا شاهدی – ۴۰ دقیقه

۲- بحث آزاد پیرامون موضوع جلسه: توسط همکاران محترم  – ۶۰ دقیقه