اولین کارگاه علمی تخصصی با عنوان ” مدرسان، الگوهای فرهنگی و تربیتی دانشجویان

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با همکاری مرکز مطالعات و پژوهشهای علم و دین دانشگاه صنعتی سهند ، کارگاهی علمی تخصصی با عنوان  ” مدرسان الگوهای فرهنگی و تربیتی دانشجویان”  روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۷/۱۰ برگزار کردند.

این کارگاه با شرکت ۱۵۰ نفر از اساتید مراکز جامع علمی کاربردی استان و تعدادی از اساتید دانشگاه صنعتی سهند  در مرکز علمی کاربردی گروه ماشین سازی تبریز و با حضور جناب آقای دکتر مهدی گلشنی عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار گردید .

کارگاه در قالب دو جلسه بود که جلسه اول با عنوان “روش های تاثیر گذاری فرهنگی و تربیتی بر روی دانشجویان” و با تدریس جناب دکتر مهدی گلشنی و جلسه دوم با عنوان ” تعهد و تخصص مدرس، لازمه الگوپذیری دانشجویان ”  و با تدریس حجت الاسلام دکتر رحیم شاهدی، اجرا شد .

  • تبیین نقش و جایگاه فرهنگی و تربیتی اساتید و مدرسان در تاثیرگذاری فرهنگی بر روی دانشجویان

  • لازمه های الگو پذیری دانشجویان از اساتید درموضوعات فرهنگی و تربیتی

از جمله اهداف این کارگاه بود.