اولین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۸-۹۹

اولین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۸-۹۹، روز دوشنبه۸ مهرماه ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۱۵ صبح در محل کتابخانه مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین، برگزار شد.

 موضوع جلسه:

۱-  ادامه تفسیر خطبه متقین: توسط حاج آقا شاهدی 

۲- بحث آزاد پیرامون موضوع جلسه: توسط همکاران محترم