بیستمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸،

بیسمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸، روز دوشنبه ۲۵ شهریورماه ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۱۵ صبح در محل کتابخانه مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین، واقع در ساختمان علامه طباطبایی طبقه همکف، برگزار  شد.

 

موضوع جلسه:

۱-  ادامه تفسیر خطبه متقین: توسط حاج آقا شاهدی – ۴۰ دقیقه

۲- بحث آزاد پیرامون موضوع جلسه: توسط همکاران محترم  – ۵۰ دقیقه

۳- تدوین برنامه جلسات هم اندیشی و تعیین تاریخ  اولین جلسه در سال تحصیلی جدید – ۱۰ دقیقه