نوزدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸، روز دوشنبه ۱۱ شهریورماه ۹۸

نوزدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۸-۹۹، روز دوشنبه ۱۱ شهریورماه ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۱۵ صبح در محل کتابخانه مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین، برگزار شد.

 موضوع جلسه:

۱-  ادامه تفسیر خطبه متقین: توسط حاج آقا شاهدی – ۴۰ دقیقه

۲- بحث آزاد پیرامون موضوع جلسه: توسط همکاران محترم  – ۵۰ دقیقه

۳- تدوین برنامه جلسات هم اندیشی و تعیین تاریخ  اولین جلسه در سال تحصیلی جدید – ۱۰ دقیقه