کارگاه هم اندیشی اساتید با عنوان دانشگاه نقش آفرین- مردادماه ۹۸

در راستای گام دوم انقلاب، کارگاه هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریزدر مردادماه ۹۸ با موضوع دانشگاه نقش آفرین و در محورهای«کارآفرینی » و «اقتصاد دانش بنیان»، به مدت ۴ روز برگزار شد.

این برنامه طی روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه، ۵ تا ۸ مرداد ماه و در مدت ۱۶ ساعت، برگزار شد. حجت الاسلام رنجبر از اساتید اخلاق، مدرس فوق برنامه هم اندیشی با عنوان «به رنگ خدا»، دکتر خسرو پیری، سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس عنوان «کارآفرینی» و دکتر علی گزنی عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات، مدرس عنوان «اقتصاد دانش بنیان» به ارائه مباحث مرتبط در قالب محورهای تدوین شده توسط دفتر هم اندیشی اساتید دانشگاه صنعتی سهند تبریز پرداختند.

آخرین روز هم اندیشی به جمع بندی مطالب و نظرات دو گروه توسط سرگروه ها اختصاص یافت. در ادامه اساتید شرکت کننده نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در ارتباط با محورهای تعیین شده بیان نمودند و مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع، جلسات در طول ترم ادامه پیدا کند.