شانزدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸

شانزدهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸، روز دوشنبه ۳ تیرماه ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۱۵ صبح در محل کتابخانه مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین، واقع در ساختمان علامه طباطبایی طبقه همکف، برگزار شد.

موضوع جلسه:

۱-  ادامه تفسیر خطبه متقین: توسط حاج آقا شاهدی ۳۰ دقیقه

۲- ارایه آقای دکتر محمد چهاردولی: تشریح مقاله ۲۰۴۰ در مورد پیشرفت های علمی ایران به مدت ۳۵ دقیقه

Stanford Iran 2040 Project – Stanford Iranian Studies

۳-  بحث آزاد پیرامون موضوع جلسه : توسط همکاران محترم ۴۰ دقیقه