کارگاه مفهوم شناسی و تدبرِ سوره مبارک حدید

کارگاه مفهوم شناسی و تدبرِ سوره مبارک حدید به مدت ۷ روز به پایان رسید در این جلسات که با حضور جمعی از استادان ,کارکنان و دانشجویان گرامی دانشگاه صنعتی سهند تبریز برگزار شد هر روز به مدت نیم ساعت به بررسی انسجام درون سوره­ای و فهم غرض سوره حدید سپری شد. آنچه از مفاهیم این سوره بیان شد

به این صورت بود که ابتدا بندها یا سیاق هایی که به لحاظ مفهومی از هم جدا بودند, هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. خلاصه محتوایی این جلسات به شرح زیر است:

سوره حدید دارای چهار سیر مفهومی(سیاق) جدا از هم است. سیاق اول از آیات۱-۶, سیاق دوم از ایات ۷-۱۵, سیاق سوم از آیات ۱۶-۲۴ و در نهایت سیاق پایانی از آیات ۲۵-۲۹ می باشد. در سیاق اول سخن از قدرت و علم بی نهایت و مالکیت مطلق خداوند است. این سیاق به عنوان پایه و اساس مفاهیم دیگر سیاق هاست. در سیاق دوم, خداوند متعالی یک فراخوان برای انفاق در سطح بالاتری برای مومنان می­دهد. این سیاق در واقع به یک ایمان بالاتر که همان گذشتن از مال و جان در راه رسیدن به فتح و ظفر است فرا می­خواند. آنچه از این بند فهمیده می­شود سرباز زدن و بی اعتنایی برخی مومنان از پذیرش این فراخوان است. در سیاق سوم, خداوند به ریشه­هایِ عدم انفاق می­پردازد و برای رفع این آسیب, در سه سطح از بینش افزایی( نسبت به گذرا بودن دنیا و فرارسیدن جهان آخرت؛ ماهیت دنیای کنونی و تحت اختیار بودن تمام اتفاقهایی که  روی زمین و جانها می افتد) موضوعاتی را مطرح می­کند. در این سیاق, از سر آمدن مهلت و چشم انذاز برخی امت­هایی که دارای کتاب آسمانی بودند سخن گفته می­شود. این چشم انداز را در سیاق نهایی به تفصیل بیان می کند و آن را برپایی قسط جهانی معرفی می­کند و به توضیح سرگذشت امت رسولانی می­پردازد که با وجود دوری از دنیا باز به برپایی قسط و عدالت قیام نکردند. در پایان, این مهلت برپایی قسط و عدالت را دوباره برای مومنانِ به رسالت خاتم, گوش زد می­کند تا آن­ها با قیام به قسط آن وعده الهی بر روی زمین را به منصه ظهور برسانند و در زمره اقوام پیش از این که به وظیفه اجتماعی خود عمل نکردند قرار نگیرند.