چهاردهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸

چهاردهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸، روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۱۵ صبح در محل کتابخانه مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین، واقع در ساختمان علامه طباطبایی طبقه همکف، برگزار شد.

موضوع جلسه:

۱-  ادامه تفسیر خطبه متقین: توسط حاج آقا شاهدی

۲- بحث آزاد پیرامون موضوع جلسه : توسط همکاران محترم

 

چهاردهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸،

چهاردهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸،

چهاردهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸،

چهاردهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸،

چهاردهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸،

چهاردهمین جلسه هم اندیشی اساتید در سال تحصیلی ۹۷-۹۸،