کتاب ارزشمند «علم و دین در افق جهان‌بینی توحیدی» اثر جناب دکتر مهدی گلشنی و با پیشگفتاری از حضرت آیت الله العظمی سبحانی منتشر شد

کتاب ارزشمند«علم و دین در افق جهان‌بینی توحیدی» تألیف جناب آقای دکتر مهدی گلشنی به همت انتشارات دانشگاه خواجه نصیر منتشر شد.

کتاب ارزشمند«علم و دین در افق جهان‌بینی توحیدی» تألیف جناب آقای دکتر مهدی گلشنی به همت انتشارات دانشگاه خواجه نصیر منتشر شد و در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ارائه می‌شود.

عناوین فصول کتاب علم و دین عبارت است از:

(۱) رابطۀ علم و دین در جهان اسلام

(۲) علم و دین در اروپای قرون وسطی

(۳) ارتباط علم و دین

(۴) مسئلۀ خودکفایی علوم تجربی

(۵) آیا علم و دین به دو فرهنگ تعلق دارند؟

(۶) کیهان شناسی و خلقت

(۷) استدلال‌ها بر وجود خداوند بر اساس شواهد علمی

(۸) معجزه

(۹) مسالۀ شرور در جهان

(۱۰) هدفداری جهان

(۱۱) معاد

(۱۲) ارزشها و مسائل اخلاقی در علم و فناوری

(۱۳) چرا علم دینی؟

(۱۴) علم آینده چهارچوبی جامع‌تر نیاز دارد

 

در بخشی از مقدمه دکترمهدی گلشنی بر این کتاب آمده است: کتاب حاضر کوششی در جهت تبیین چالشهای عرضه شده توسط علم معاصر در برابر ادیان الهی است. آن عمدتاً مبتنی بر درسی است که اینجانب در سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۵ میلادی) در گروه فلسفۀ علم دانشگاه صنعتی شریف ارائه کردم و در همان سال موفق به اخذ جایزۀ درس “علم و دین” بنیادتمپلتون شد. اینجانب در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ نیز این درس را با اضافاتی بسیار نسبت به درس قبلی ارائه کردم و این کتاب حاصل درس جدید است. در این کتاب با ارجاع به افکار بعضی از متفکران برجستۀ غربی نشان داده شده است که در بسیاری از مسائل مطرح بین علم و دین، مشترکات بسیاری بین متفکران متدین غربی معاصر و فلاسفه و دانشمندان مسلمان وجود دارد، و اینکه با تبعیت از جهان بینی اسلامی، مسلمانان می‌توانند به یک پیشرفت مطلوب پایدار دست یابند.

در این کتاب ابتدا به رابطۀ علم و دین در جهان اسلام و در جهان غرب، پس از تکون علم جدید، پرداخته ایم. سپس مکاتب مختلف در مورد رابطۀ علم و دین را معرفی کرده ایم. آنگاه مسأله عدم خودکفایی علم تجربی و امکان حاکمیت یک فرهنگ مشترک بین علم و دین را مطرح کرده ایم. سپس به برخی مسائل چالش برانگیز که علم جدید در مقابل ادیان الهی مطرح کرده است پرداخته ایم (وجود خداوند، خلقت جهان، معجزه، شرور، هدفداری جهان و معاد). آنگاهمسألۀ رابطۀ علم و ارزشها را طرح نموده و مسأله مطلوب بودن علم دینی و ضرورت حاکمیت یک چارچوب جامع‌تر بر علم آینده را متذکر شده ایم.

در بخشی از پیشگفتار حضرت آیت الله العظمی سبجانی بر این کتاب آمده است:

به برخی از خصوصیات کتاب به صورت گذرا اشاره می‌شود:

مؤلف به گفته‌های برجسته عالمان غربی معاصر و متقدم در حوزه‌های گوناگون علوم انسانی و تجربی، استناد جسته و در تقریر و تثبیت آموزه و عقاید اسلامی از آنها بهره برده است.

استاد محترم با تتبع در کلمات دانشمندان غربی به اختلافات عمیق و نبودن وحدت نظر میان آنان در حوزه پیش فرض‌های کلان نظری توجه داده، سپس گرایشهای قوی و نیرومند در میان آنان علیه علم سکولار را مطرح می‌سازد.

از بحث‌های شیرین و دلپذیر کتاب ارائه آثار مخرب نظریه خودکفایی علوم تجربی و نفی دخالتهای ارزشها و مسائل اخلاقی در علم و فناوری است.

یکی از سران شوروی سابق (گورباچف) در دیدار خود با پاپ تصریح کرد که یکی از علل فروپاشی شوروی، فصل دین از زندگی و نادیده گرفتن ارزشهای اخلاقی بود.

مؤلف محترم با توجه به اشراف علمی خود کوشیده است در نقل دیدگاه‌های اندیشمندان غربی، از منابع اصلی و دست اول بهره ببرد.

و سرانجام برخورداری اثر از نثر امروزین مطابق با ذوق و سلیقه اقشار دانشگاهی به ویژه رشته‌های علوم تجربی را می‌توان از ویژگی‌های این اثر برشمرد.

ما در این بیان کوتاه نیم‌رخی از کتاب ترسیم کردیم، ولی ترسیم کامل و بهره گیری از جمال زیبایی آن در گرو بررسی دقیق کتاب به وسیله خواننده عزیز است.