چهارمین جلسه عمومی کارگروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانشگاه صنعتی سهند در سالتحصیلی ۹۷-۹۸

چهارمین جلسه عمومی کارگروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانشگاه صنعتی سهندتبریز در سالتحصیلی ۹۷-۹۸ دوشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰:۰۰ صبح،در کتابخانه مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین، طبقه همکف ساختمان علامه طباطبایی برگزار گردید.

موضوع جلسه : نقش دانشگاه در امیدآفرینی و تربیت نیروی انسانی کارآمد و راهبردهای دستیابی به آن

لازم به ذکر است درجلسات قبل مقرر گردید که جلسات بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هر دو هفته یکبار در روزهای دوشنبه ۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰ برگزار می گردد.