سومین جلسه کارگروه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانشگاه صنعتی سهند در سالتحصیلی ۹۷-۹۸

سومین جلسه کارگروه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانشگاه صنعتی سهندتبریز در سالتحصیلی ۹۷-۹۸، روز دوشنبه ۶ اسفند ماه ۹۷ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح، به منظور بهره گیری از نظرات اساتید جوان دانشگاه، با حضور اعضای محترم هیات علمی دانشگاه که در سالیان اخیر مشغول به کار شده اند در محل کتابخانه مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین، واقع در ساختمان علامه طباطبایی طبقه همکف، برگزار  شد.

موضوع جلسه:   استماع نظر همکاران درباره سند و بحث آزاد  و تبادل آراء توسط همکاران محترم و بازخوانی کلیات بیانیه گام دوم پیشرفت انقلاب اسلامی

لازم به ذکر است درجلسات قبل مقرر گردید که جلسات بررسی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هر دو هفته یکبار در روزهای دوشنبه ۸:۳۰ تا ۱۰:۰۰ برگزار می گردد.