مقالات برگزیده همایش ملی بررسی اندیشه های علمی آیت الله سبحانی( مدظله العالی)

کد مقاله نام و نام خانوادگی موضوع مقاله درجه علمی نحوه ارائه
SOB-00760065 منصوری محمد هادی بازپژوهی تفسیر اولوا العزم با تأکید بر آراء آیت الله سبحانی علمی پژوهشی سخنرانی
SOB-00750064 رجبی ابوذر جایگاه تأویل در روش تفسیری آیه‌الله جعفر سبحانی علمی پژوهشی  سخنرانی
SOB-00500024 ملکی محمود حدیث از نظریه تا تطبیق علمی پژوهشی  سخنرانی