سلسله پیش نشست های علمی همایش بزرگداشت آیت الله سبحانی (مدظله العالی)

سلسله پیش_نشست های علمی همایش بزرگداشت آیت الله سبحانی (مدظله العالی)

شست دوم با موضوع  بررسی نقش اصول فقه در تفسیر قرآن با تأکید بر اندیشه های ایت الله سبحانی

ارائه حجت الإسلام استاد نیازی(زید عزه)  زمان دوشنبه۹۷٫۱۰٫۲۴  ساعت۱۹

نشست سوم با موضوع  بررسی نقش مبانی کلامی در اجتهاد با تأکید بر اندیشه های آیت الله سبحانی(حفظه الله)  ارائه توسط حجت الإسلام استاد نیازی(زیدعزه)  زمان: سه شنبه۹۷٫۱۰٫۲۵ ساعت۱۶

نشست_چهارم با موضوع  بررسی  تطبیقی بحث نواهی در کتب درسی حوزه با تاکید بر اندیشه های آیت الله سبحانی(حفظه الله)

زمان:چهارشنبه۹۷٫۱۰٫۲۶  ساعت۱۰صبح  مکان کلیه نشست ها:نمازخانه حوزه  معاونت پژوهش مدرسه علمیه طالبیه تبریز